Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model itiraz ücreti ne kadardır?

Faydalı model itirazının resmi harcı yoktur, itiraz işlemi için ofisimiz yalnızca hizmet bedeli talep etmektedir. İtiraz edilecek dosyanın büyüklüğüne dosyadaki bağımsız istem sayısına bağlı olarak tutar belirlenmektedir.

Faydalı model başvuru ücreti ne kadardır?

Faydalı model tescili başvurusunun başvuru aşamasında harcı 30.-TL, belge düzenleme harcı ise 260.-TL’dır. Başvuruda asıl maliyeti başvuru dosyasını hazırlayacak olan ofisin hizmet bedeli oluşturmaktadır. Hizmet bedeli buluşun karmaşıklığı ve dosyanın büyüklüğü gözetilerek ve hazırlık süresinin uzunluğuna bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Faydalı model ile patent arasındaki fark nedir?
Patent 20 yıl koruma sağlar Faydalı Model 10 yıl koruma sağlar
Patent işlemleri 20-30 ay sürer Faydalı Model İşlemleri 10-15 ayda tamamlanır
Patent başvurusunda araştırma yapılarak patent verilir Faydalı Model başvurusunda patent başvurularındaki kadar detaylı araştırma yapılmaz
Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller patent ile korunur Sistemler, yöntemler, kimyasal formüller faydalı model ile korunamaz
Patent tescili için buluş basamağının varlığı aranır Faydalı model başvurusunda buluşun yeni olması yeterlidir
TPE faydalı model belgesi ne işe yarar?

Faydalı model belgesi bir patent belgesidir. Belge geçerli olduğu sürece tescilli buluşun üçüncü şahıslar tarafından kullanılması, üretilmesi, satılması, satış için teklif verilmesi, alış için talep yapılması suç olarak tanımlanmıştır. Faydalı model belgesi sahibi buluşlun kullanımı konusunda lisans, devir için izinler verebilir yada bunlar için ticari anlaşmalar yapabilir. Faydalı model ile korunan buluşun izinsiz uygulanması suçtur.

Faydalı model koruma süresi kaç yıldır?

Faydalı model belgesi on yıllık koruma hakkı sağlar. Bu hak yıllık olarak yatırılan harçlar ile devam ettirilir. Başvuru tarihinden itibaren her yıl dönümünden önce yıllık sicil kayıt ücreti denen bir ücret yatırılır. Bu ücretler yatırıldıkça koruma devam eder ve onuncu yılda faydalı model hakkı sona erer.

Faydalı modelin sağladığı haklar nelerdir?

Faydalı model belgesi patent ile aynı hakları sağlar. Belgenin geçerli olduğu ülkede buluşun üretilip satılması, satın alınıp satılması, başka ülkede ürettirilip tescilli ülkede satılması, tescilli ülkede üretilip başka ülkeye göndermeye çalışılması suçtur.

Faydalı model hakkının ihlalinde ne yapılmalıdır?

Faydalı model belgesi taklit edilen belge sahibi, savcılığa şikayette bulunarak taklidin önlenmesini isteyerek işlemleri başlatabilir. Öncesinde taklitçinin böyle bir faaliyet içinde bulunduğunu ispat edecek delillerin elde edilmesi işleri kolaylaştırır. Delil satın alma işlemi ile elde edilmiş ürün, taklitçinin resmi teklifleri, broşürleri, reklamları, ticari sunumları vs. olabilir.

Ad Soyad: *
Telefon: *
E-Posta: *
Buluşunuz bir kimyasal formül mü?: *
Buluşunuz bir yöntem mi?: *
Buluşunuz Türkiye dışında uygulanıyor mu?: *