Para İade Garantili Marka Tescili

Neden Bizle Çalışmalısınız?

NEDEN BİZLE ÇALIŞMALISINIZ VE NEYİN GARANTİSİNİ (*) VERİYORUZ ?

Türk Patent Enstitüsü’ ne (TPE) yapılan marka tescil müracaatları maalesef üçte bir oranında olumsuz sonuçlanmaktadır. Bu kabul edilemez derecede vahim bir orandır. Marka tescil müracaatını yapan başvuru sahipleri, genellikle başvurunun hemen ardından, tabela, kartvizit, etiket, broşür, internet sitesi, fuar çalışmaları, araç giydirme vb. yatırımlar gerçekleştirmekte ve dolayısıyla  tescil başvurusu için ödedikleri ücretin onlarca hatta yüzlerce katını bu tarz işlere harcamaktadırlar. Yaklaşık 1 yıl süren tescil işlemleri sürecinde, değişik nedenlerden dolayı tescil olamayan ya da yanlış tescil olan müracaatlar, başvuru sahiplerini büyük sıkıntıya sokmaktadır. Marka tescil işlemlerinin olumsuz neticelenmesinin nedenleri genellikle aşağıdaki gibidir:

·         Marka tescil başvuruları TPE tarafından, bir başka markaya benzedikleri yada marka olamayacak ifade oldukları için doğrudan reddedilebilir.

·         TPE tarafından kabul edilip 3 aylık ilana çıkan marka tescil başvuruları, benzerlik iddiasıyla gelen itirazlar sonucunda reddedilebilir.

·         Mesleki birikim ve genel kültürden yoksun kimselerin vermiş olduğu danışmanlık sonucu, yanlış sınıfta başvuru yapılmış olunabilinir.

·         Sırf müvekkile tescil belgesi vermek için, örneğin “OPTİMUM” markası olmuyor diye deforme edilerek, örneğin “OPTM OPTİMUM” markasına başvurulmuş olunabilinir.

Optimum Patent Ofisi, marka tescili başvurularında doğru sınıf tespiti, ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesine büyük önem vermektedir. Bu değerlendirme neticesinde Ofisimiz 3 net yol izlenmektedir:

·         Tescil olma ihtimali olmayan markalara herhangi bir şekilde tescil başvurusu yapmamak.

·         Tescil olma ihtimali zayıf olan, yani TPE’ nün doğrudan reddetme ihtimali düşük, fakat ilandan sonra 3. şahıslar tarafından itiraz gelme ihtimali yüksek olan markalara ise müvekkilleriyle risk paylaşımı yaparak % 50 indirimli hizmet bedeli uygulamak.

·         Tescil olma ihtimali yüksek olan markalara ücret iade garantisi (*) vermek.

(*) Garanti verdiğimiz markalar büyük bir yüzdeyle TPE tarafından kabul edilmektedir. Çok küçük bir ihtimalle, bazen TPE kayıt hatalarından, bazen diğer ofislerin elektronik imza kullanmadan kargo ile yapmış oldukları başvuruların sistemde henüz görünmemesinden, bazen de marka araştırması için kullanılan bilgisayar programının marka benzerlik algoritmasının benzer markayı tespit edememesinden dolayı ret kararları gelebilmektedir (örneğin Acliclas – Adidas benzerliği). Çok nadir de olsa yaşanması muhtemel bu durumlarda müvekkilden alınan tüm ücret iade edilmektedir.

Uygulanan bu yöntemden dolayı Ofisimizce yapılmış marka tescil başvuruları çok büyük oranda tescille tamamlanmaktadır. Siz değerli müvekkillerimizin boşuna zaman ve para kaybetmemeleri ve zaten zor olan ticari hayatta çok daha fazla zorluklarla karşılaşmamanız en büyük temennimizdir. OPTİMUM PATENT OFİSİ olarak müvekkillerimize verdiğimiz değerin farkına varılmasını dileriz.